Aktuality

Změna termínu pro vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

VZHLEDEM K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM S WEBOVOU APLIKACÍ ISVP MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ROZHODLO O MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV AŽ DO 31. LEDNA 2018.

DŮLEŽITÁ ZMĚNA! - Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 - projekty AZV

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-financnimu-vyporadani-neinvesticnich/investicnich-dotaci-ze-statniho-ro_14595_2158_3.html

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

Z DŮVODU TECHNICKÝCH OBTÍŽÍ NEJSOU V TUTO CHVÍLI FUNKČNÍ NĚKTERÉ VALIDACE VE VYPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV. PROSÍME VÁS O ŘÁDNÉ VYPLNĚNÍ A KONTROLU VÁMI VLOŽENÝCH DAT, DLE LIMITŮ A ZÁVAZNÝCH POKYNŮ ZADÁVACÍCH DOKUMENTACÍ. ZA UVEDENÉ KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.  http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-vypracovani-dilcich-zprav-za-rok-2017_14630_985_3.html

Sdělení pro příjemce, že pokyny k dílčím zprávám budou zveřejněny nejpozději 22.12.2017

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-vypracovani-dilcich-zprav-za-rok-2017-omluva_14572_3.html

Informace k datové schránce

Vážení, dovolte, abychom Vás informovali, že datová schránka pro podávání návrhů do soutěže s ID: j9gfq5d byla zrušena. Pro veškerou korespondenci je Vám i nadále k dispozici naše výchozí datová schránka (AZV ČR) s ID: f7eike4. Prosíme, abyste již využívali pouze tuto datovou schránku.  Děkujeme za součinnost.