Aktuality

Změna termínu v Plánu kontrol projektů v roce 2022

AZV ČR si dovoluje upozornit příjemce účelové podpory na změnu termínů kontrol projektů uvedených v Ročním plánu pro rok 2022. Vzhledem k mimořádným kontrolám projektů dochází ke změnám  termínů kontrol  v měsících říjen - prosinec 2022 takto: kontrola č. 11/2022 - Fakultní nemocnice v Motole, nový termín kontroly:18.10.2022 – 21.11.2022, kontrola č. 12/2022 - Národní ústav duševního zdraví...

Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR ukončených v roce 2021

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených: v průběhu roku 2021 tj. z objektivních důvodů na základě dohody s poskytovatelem (VES 2020), dále k 30. 6. 2021 tj. 9 projektů, kterým bylo schváleno prodloužení doby řešení o půl roku (VES 2017) a k 31. 12. 2021 ze soutěží VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018 vč. projektů...

Předávání ceny ministra 2022

Předávání Ceny ministra zdravotnictví ČR zachycené ČT24: Nové metody léčby rakoviny - 7. červen - Události, komentáře | Česká televize (ceskatelevize.cz)

AKTUALIZACE: Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení projektů výzkumu. Smlouvy a dodatky budou zasílány Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) pouze elektronickou formou ve formátu PDF a příjemci...

Důležité upozornění pro řešitele, jejichž návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčivých přípravků

Dne 31. ledna 2022 vstoupilo v platnost nařízení o klinických hodnoceních (nařízení (EU) č. 536/2014), které harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního systému pro klinická hodnocení (CTIS). Nařízení o klinických hodnoceních stanoví tříleté období pro přechod k systému CTIS. Od 31. ledna 2022 do 31. ledna 2023 se...