Aktuality

Pozastavení plánovaných kontrol projektů

AZV ČR sděluje, že vzhledem k mimořádnému stavu se odkládá plánované provádění kontrol projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do odvolání.

UPOZORNĚNÍ K ZAHRANIČNÍM PRACOVNÍM CESTÁM V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

Agentura pro zdravotnický výzkum na základě aktuálních dotazů upozorňuje všechny příjemce podpory z VES, že celkové cestovné (ubytování, stravné, jízdné atd.) vč. zahraničního, uhrazené za řešitele či členy jejich týmů i v případě zrušených zahraničních konferencí apod. nemůže být zvýšeno dle Zadávací dokumentace k VES, čl. 5.4.3. Ostatní provozní náklady. Doporučujeme vždy individuálně zvážit...

Výsledek veřejné soutěže VES 2020/J

Výsledky veřejné soutěže VES 2020/J naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2_18550_4012_3.html Přílohy můžete také stáhnout zde.

Ministr zdravotnictví ČR ocenil dne 17.12.2019 nejlepší výzkumné projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum letos na konci léta oslavila páté narozeniny. Právě ona má na starosti nejen výběr projektů, které budou podpořeny ministerstvem zdravotnictví, ale také vyhodnocením nejlepších projektů, které v návaznosti na to včera ocenil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Hlavní cenu tak obdrželo pět projektů zaměřených na onkologická, genetická nebo autoimunitní onemocnění....

Sběr dat pro KDP - Jednodenní chirurgie

Vážení kolegové, jedním ze schválených a v současné době řešených postupů v rámci evropského projektu „Klinické doporučené postupy (KDP)“, jehož řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum ČR s partnery č. 1 MZČR a č. 2 ÚZIS, je "Jednodenní chirurgie (JCH)". Předmětem nejsou vlastní operační výkony, které jsou totožné (tedy zda jsou provedeny v rámci krátkodobé nebo tzv. jednodenní péče. ALE...