Aktuality

Předávání ceny ministra 2022

Předávání Ceny ministra zdravotnictví ČR zachycené ČT24: Nové metody léčby rakoviny - 7. červen - Události, komentáře | Česká televize (ceskatelevize.cz)

AKTUALIZACE: Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení projektů výzkumu. Smlouvy a dodatky budou zasílány Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) pouze elektronickou formou ve formátu PDF a příjemci...

Důležité upozornění pro řešitele, jejichž návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčivých přípravků

Dne 31. ledna 2022 vstoupilo v platnost nařízení o klinických hodnoceních (nařízení (EU) č. 536/2014), které harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního systému pro klinická hodnocení (CTIS). Nařízení o klinických hodnoceních stanoví tříleté období pro přechod k systému CTIS. Od 31. ledna 2022 do 31. ledna 2023 se...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2023 – 2026

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou...

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZPRÁV ZA ROK 2021

V roce 2022 bylo hodnoceno 344 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 344 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 343 projektů k pokračování v řešení, u posledního projektu odborné poradní orgány AZV ČR rozhodli až na základě schůzky s řešiteli,...