Aktuality

Plánovaná odstávka v provozu registrů a systémů rezortu zdravotnictví

Ve dnech 3 - 4.3.2018 nebudou z důvodu plánované odstávky v provozu registry a systémy rezortu zdravotnictví. V následujícím týdnu pak může docházet k jejich občasné nedostupnosti. Děkujeme za pochopení.  

Nové pokyny k vypořádání dotací za rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví

Nové pokyny k vypořádání dotací za rok 2017 od Ministerstva zdravotnictví naleznete na: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-financnimu-vyporadani-neinvesticnich/investicnich-dotaci-ze-statniho-ro_14595_2158_3.html.

Z technických důvodů prosíme o vyplnění dílčích zpráv za rok 2017 následujícím způsobem

Vážení uživatelé, vzhledem ke kvalitě migrovaných dat a z toho plynoucích technických obtíží, si Vás dovolujeme požádat o následující: Prosíme, vyplňte dílčí zprávu za rok 2017 tak, jak Vám aplikace nyní dovolí. Pokud při vyplňování narazíte na nesrovnalosti či chyby (chybějící FÚUP, chybějící dohody, chybějící náklady atd.), zaneste je do vzorového Excelu, a tento Excel PŘIPOJTE k přílohám DZ (...

Změna termínu pro vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

VZHLEDEM K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM S WEBOVOU APLIKACÍ ISVP MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ROZHODLO O MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV AŽ DO 31. LEDNA 2018.

DŮLEŽITÁ ZMĚNA! - Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 - projekty AZV

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-financnimu-vyporadani-neinvesticnich/investicnich-dotaci-ze-statniho-ro_14595_2158_3.html