Archív aktualit

Změna kapitoly 5.7. „Očekávané výsledky“ v Zadávací dokumentaci Podprogramu 3

Vážení uchazeči, dovolujeme si upřesnit kapitolu 5.7. „Očekávané výsledky“ v Zadávací dokumentaci Podprogramu 3 - Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR, ve které došlo k administrativní chybě. Níže naleznete její správné znění, které je v souladu se schválenými změnami v Programu na...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2023, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "MZ") vypisuje dne 11. 10. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

Prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 o 1 rok

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez nároku na navýšení účelové podpory. Důvodem prodloužení je dlouhodobě nepříznivá epidemiologická situace spojená s šířením...

Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR ukončených v roce 2020

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020 vč. projektů nominovaných na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývojeze soutěží VES 2015, VES 2016 a VES...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021 z důvodu epidemie COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situací v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR prodloužení...

PRÁCE V ISVP A UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POŽADAVKŮ V RÁMCI NOVÉ SOUTĚŽE VES 2022/J

Prosím prostudujte siObecné doporučení při práci v ISVP a změny ve vyplňování návrhu projektu v ISVP. Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (inv. náklady projektu):Pořízení majetku prosím realizujte dle prováděcí vyhlášky k účetnictví dané instituce a příp. dle limitu...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2025

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

INFORMACE PRO VŠECHNY NAVRHOVATELE A SPOLUNAVRHOVATELE – PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Dovolujeme si upozornit všechny navrhovatele a spolunavrhovatele, kteří plánují podávat návrhy projektů do dalších veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví (MZ), že nově bude povinné uvádět v návrhu projektu u osoby navrhovatele a...

Zveřejněn plán kontrol 2021 - 2022

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období leden 2021 až únor 2022.

Hodnocení Dílčích zpráv za rok 2020

V roce 2021 bylo hodnoceno 305 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2021 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 305 dílčích zpráv odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 300 projektů k pokračování v řešení. U 5 projektů...

Stránky