Archív aktualit

Předávání ceny ministra 2022

Předávání Ceny ministra zdravotnictví ČR zachycené ČT24: Nové metody léčby rakoviny - 7. červen - Události, komentáře | Česká televize (ceskatelevize.cz)

AKTUALIZACE: Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení projektů výzkumu. Smlouvy a dodatky budou zasílány...

Důležité upozornění pro řešitele, jejichž návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčivých přípravků

Dne 31. ledna 2022 vstoupilo v platnost nařízení o klinických hodnoceních (nařízení (EU) č. 536/2014), které harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního systému pro klinická hodnocení (CTIS). Nařízení o klinických hodnoceních...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2023 – 2026

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZPRÁV ZA ROK 2021

V roce 2022 bylo hodnoceno 344 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 344 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 343 projektů k pokračování v řešení,...

Formulář pro Žádost o schválení změny projektu MZ

Zveřejňujeme aktuální formulář "ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY PROJEKTU MZ", který je platný pro všechny řešené projekty v rámci všech soutěží (vč. projektů "VES covid"). Bližší informace ke změnám v průběhu řešení projektu naleznete v zadávací dokumentaci dané soutěže či zde http://azvcr.cz/aktuality/...

Zveřejněn plán kontrol 2022 - 2023

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období únor 2022 až únor 2023.

Změna u dedikace výsledků výzkumu

Na základě podnětu příjemců bylo poskytovatelem MZ ČR rozhodnuto, že není nutné u dedikací výsledků výzkumu uvádět formulaci: "Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena." resp. "All rights reserved." Uvedení této formulace je čistě na uvážení příjemce s ohledem na...

VÝSLEDEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VES 2022/J

Výsledky veřejné soutěže VES 2022/J naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2022-2025-ves-2022-j/ Přílohy můžete také stáhnout zde.

VÝSLEDEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VES COVID

Výsledky veřejné soutěže VES COVID naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-vysledku-jednostupnove-verejne-souteze-program-na-podporu-zdravotnickeho-aplikovaneho-vyzkumu-podprogram-3-dopady-pandemie-covid-19-na-zdravotni-peci-v-cr/ Přílohy můžete...

Stránky