Archív aktualit

Změna termínu pro vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

VZHLEDEM K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM S WEBOVOU APLIKACÍ ISVP V SOUVISLOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉ VYHLÁŠKY Č. 435/2017 Sb., KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 367/2015 Sb. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ROZHODLO O MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV AŽ DO 31. LEDNA 2018.

DŮLEŽITÁ ZMĚNA! - Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 - projekty AZV

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-financnimu-vyporadani-neinvesticnich/investicnich-dotaci-ze-statniho-ro_14595_2158_3.html

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

Z DŮVODU TECHNICKÝCH OBTÍŽÍ NEJSOU V TUTO CHVÍLI FUNKČNÍ NĚKTERÉ VALIDACE VE VYPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH ZPRÁV. PROSÍME VÁS O ŘÁDNÉ VYPLNĚNÍ A KONTROLU VÁMI VLOŽENÝCH DAT, DLE LIMITŮ A ZÁVAZNÝCH POKYNŮ ZADÁVACÍCH DOKUMENTACÍ. ZA UVEDENÉ KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.  http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-...

Sdělení pro příjemce, že pokyny k dílčím zprávám budou zveřejněny nejpozději 22.12.2017

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/pokyny-k-vypracovani-dilcich-zprav-za-rok-2017-omluva_14572_3.html

Informace k datové schránce

Vážení, dovolte, abychom Vás informovali, že datová schránka pro podávání návrhů do soutěže s ID: j9gfq5d byla zrušena. Pro veškerou korespondenci je Vám i nadále k dispozici naše výchozí datová schránka (AZV ČR) s ID: f7eike4. Prosíme, abyste již využívali pouze tuto datovou schránku.  Děkujeme za...

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

v ČJ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015-2022 (PDF, 585Kb) v AJ Programme to support medical applied research in 2015 to 2022 (PDF, 237Kb)    

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vážení uživatelé, po zaslání finálního PDF návrhu projektu datovou zprávou je vhodné ověřit, zda došlo ke spárování zaslaného PDF s návrhem projektu v ISVP. Tuto informaci naleznete v záložce detailu projektu označené „Detail" ve spodní části nazvané „Verze projektu ", kde ve sloupci „Přijato ISDS...

Rozšíření pracovní doby a kontaktů Technické podpory systému ISVP

Po dobu trvání soutěžní lhůty VES 2018, tj. do 11. 7. 2017, bude zajištěna na kontaktních místech oproti uvedeným časům mimořádná služba v pracovní dny od 7:45 do 18:00h. Technická podpora: ·         Telefon: +420 222 269 999 ·         helpdesk.registry@ksrzis.cz Helpdesk NZIS: ·         pondělí až...

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VES 2018 OPROTI VES 2017

Změny v návaznosti na novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 1.3. Vymezení pojmů (nově) odst. (7) a (17) Projektem výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „projekt...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2018 - 2021

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 29. 5. 2017 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

Stránky