DŮLEŽITÁ ZMĚNA! - Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 - projekty AZV