Sběr dat pro KDP - Jednodenní chirurgie

Vážení kolegové,

jedním ze schválených a v současné době řešených postupů v rámci evropského projektu „Klinické doporučené postupy (KDP)“, jehož řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum ČR s partnery č. 1 MZČR a č. 2 ÚZIS, je "Jednodenní chirurgie (JCH)". Předmětem nejsou vlastní operační výkony, které jsou totožné (tedy zda jsou provedeny v rámci krátkodobé nebo tzv. jednodenní péče. ALE jedná se o tzv. „public healthguideline“, tj. doporučený postup pro veřejné zdravotnictví, který obsahuje klinický doporučený postup společně s organizačními nebo procesními postupy.

Celý motivační dopis ke stažení zde