VES 2020/VES 2020J

Jelikož je nově (v aktuální vyhlášené soutěži) požadováno vyplnění Harmonogramu i v ISVP (dále v části C1 anglicky), prosíme tedy o správné vyplnění, a to česky v maximálním rozsahu 5000 znaků na jednu buňku (což je rok), do harmonogramu se uvádí činnosti plánované v daném roce řešení projektu, pokud je do projektu zapojeno více institucí, musí být popsány i jejich činnosti v rámci projektu (spoluuchazeči, příp. instituce se smluvně uzavřenou spoluprací). V daném roce by měl být také vyčíslen počet plánovaného náboru pacientů, plánovaných výkonů, pokusů, odběrů atd., tyto údaje by následně měly sloužit pro kontrolu skutečností vepsaných do dílčích zpráv. Každý projekt by měl mít provedenou power analýzu, dle které je zjištěna statisticky významnou velikost výzkumného souboru, tento údaj bude uveden v poli „Velikost výzkumného souboru“.