ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce ukončených projektů (k 31. 12. 2019), aby doložili všechny výsledky projektu, které nebyly doloženy společně se závěrečnou zprávou projektu či během zákonem stanovené lhůty, což je 180 dní od ukončení projektu. Informace by měla obsahovat i údaje, které je nutné vyplnit do ISVP (např. Typ výsledku/Autor, autoři/Název/Časopis (Název, rok, volume, stránka od – do)/Aktuálně známý impakt faktor časopisu/Dedikace na projekt/Vícenásobná dedikace včetně zdůvodnění). Pro uznání publikačního výsledku je nutné zaslat alespoň potvrzení o tisku vč. přílohy textu článku, pokud nebyl doložen k závěrečné zprávě či byl upravován v rámci recenzního řízení. Zákonná lhůta tedy trvá do 30. 6. 2019, výsledky doložené po tomto termínu již nelze uznat jako výsledek projektu.