Změna u dedikace výsledků výzkumu

Na základě podnětu příjemců bylo poskytovatelem MZ ČR rozhodnuto, že není nutné u dedikací výsledků výzkumu uvádět formulaci: "Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena." resp. "All rights reserved." Uvedení této formulace je čistě na uvážení příjemce s ohledem na typ výsledku.