Zveřejněn plán kontrol 2022 - 2023

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období únor 2022 až únor 2023.