Kontakt

AGENTURA PRO ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ruská 2412/85,
100 05 Praha 10 

IČ: 03009491
DIČ: CZ03009491

web: www.azvcr.cz

elektronická podatelna: 
ISDS: f7eike4

Sekretariát: +420 271 019 257
 

 

Elektronická podatelna

Dokumenty v analogové formě je možno doručit na výše uvedenou korespondenční adresu. Na tuto adresu je možné doručovat dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

  1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
  2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

 

Úřední hodiny podatelny jsou stanoveny od 8 do 16 hodin.

Adresa elektronické podatelny AZV ČR: 

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě:

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc
 

Identifikátor datové schránky: f7eike4

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn. 

Dokumenty v analogové podobě:

V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a možné určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, odesílatel bude vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a bude stanoven další postup pro odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále nezpracováván. Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.