Aktuality AZV ČR

Zasílání nových aktualit z webu AZV ČR e-mailem.

Důležité upozornění pro řešitele, jejichž návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčivých přípravků

Dne 31. ledna 2022 vstoupilo v platnost nařízení o klinických hodnoceních (nařízení (EU) č. 536/2014), které harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního systému pro klinická hodnocení (CTIS).

Nařízení o klinických hodnoceních stanoví tříleté období pro přechod k systému CTIS.

Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení projektů výzkumu.

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZPRÁV ZA ROK 2021

V roce 2022 bylo hodnoceno 344 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 344 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 343 projektů k pokračování v řešení, u posledního projektu odborné poradní orgány AZV ČR rozhodli až na základě schůzky s řešiteli, nakonec schválili i pokračování řešení tohoto projektu (v rámci per rollam).

Formulář pro Žádost o schválení změny projektu MZ

Zveřejňujeme aktuální formulář "ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY PROJEKTU MZ", který je platný pro všechny řešené projekty v rámci všech soutěží (vč. projektů "VES covid"). Bližší informace ke změnám v průběhu řešení projektu naleznete v zadávací dokumentaci dané soutěže či zde http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-reseni-projektu-podporeneho-z-ucelove-podpory-mz.

Změna u dedikace výsledků výzkumu

Na základě podnětu příjemců bylo poskytovatelem MZ ČR rozhodnuto, že není nutné u dedikací výsledků výzkumu uvádět formulaci: "Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena." resp. "All rights reserved." Uvedení této formulace je čistě na uvážení příjemce s ohledem na typ výsledku.

Stránky