Kancelář AZV ČR

Kancelář zajišťuje pro AZV ČR kompletně veškerou administrativně organizační činnost. V čele Kanceláře AZV ČR je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda AZV ČR.

Kancelář AZV ČR odpovídá zejména za realizaci celého průběhu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, zpracování podkladů pro činnost panelů, vědecké rady, kontrolní rady, předsednictva AZV ČR a předsedy AZV ČR. Zodpovídá za přípravu a zpracování dat do informačního systému Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, dále za administrativní zajištění činnosti pro komisi pro přijímání návrhů projektů.

Organizační útvary kanceláře:

Helpdesk

(více informací http://www.azvcr.cz/helpdesk)

Kontaktní email, helpdesk VES COVID

(pouze pro soutěž Podprogramu 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR)

Ředitel Kanceláře AZV ČR

Bc. Martin Suchý

Email: 

Tel.: +420 271 019 290

Mob.: +420 778 496 898

Sekretariát

Martina Lišková

Email: 

Tel.: +420 271 019 257

Právní - personální

JUDr. Ivana Reichová

Email: 

Tel.: +420 271 019 532

Ekonom

Ing. Tomáš Kovařík

Email: 

Tel.: +420 271 019 331

Tajemníci

Ing. Iva Vrbíková - Vedoucí tajemnice panelů, tajemnice panelu 02 a Vědecké rady AZV ČR

Email: 

Tel.: +420 271 019 308

Mob.: +420 778 496 890

Bc. Simona Schrötterová - Tajemník VES COVID

Email: 

Mob.: +420 778 973 186

Mgr. Lucie Čápová - Tajemnice panelů 04 a 05

Email: 

Tel.: +420 271 019 396

Mob.: +420 778 496 891

Ing. Daniela Dostálová - Tajemnice panelů 01 a 08

Email: 

Tel.: +420 271 019 304

Mob.: +420 778 496 893

Ing. Eliška Mrhálková, DiS. - Tajemnice panelů 03 a 10

Email: 

Tel.: +420 271 019 322

Mob.: +420 778 496 892

Ing. Aneta Špačková - Tajemnice panelů 06, 07 a 09

Email: 

Tel.: +420 271 019 546

Mob.: +420 778 496 894

Interní audit

Ing. Vladimír Huňa

Email: 

Mob.: +420 778 496 895

Kontrolní činnost

Ing. Emil Žentek

Email: 

Mob.: +420 778 880 697

Mgr. Petra Řepíková

Email: 

Mob.: +420 778 461 291