Odborné hodnotící komise

Komise zajišťují odborné a ekonomické posouzení a hodnocení návrhů projektů, dílčích a závěrečných zpráv projektů. Členy Komisí, včetně jejich předsedů a místopředsedů, jmenuje a odvolává předseda AZV na návrh předsednictva AZV, které vybírá členy Komisí z návrhů MZ a odborné veřejnosti. V čele Komise je předseda a místopředseda.

Komise zejména zajišťují interní posouzení návrhů projektů, zajišťují vypracování posudků návrhů projektů externími oponenty a připravují podklady a doporučení pro jednání Rady odborných garantů. Dále hodnotí dílčí a závěrečné zprávy o řešení projektů a připravují doporučení pro jednání Rady odborných garantů týkající se postupů řešení a výsledků přijatých projektů.

A diagnostické, terapeutické a preventivní metody

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (předseda)
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D.

B intenzivní péče

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (předseda)
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.

C operační obory

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. (předseda)
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

D duševní zdraví

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. (předseda)
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

E imunologické a virologické studie

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (předseda)
doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
Mgr. Michal Křupka, Ph.D.