P01 Metabolické a endokrinní choroby

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA - 1. LF UK, VFN (předseda)

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. - Endokrinologický ústav (místopředsedkyně)

prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. - Univerzita Karlova, LF HK UK

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. - LF MU, MOÚ

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. - III. Interní klinika, klinika endokrinogie a metabolismu 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - IKEM

Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D. - Univerzita Karlova, 3. LF UK

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. - Revmatologický ústav

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - IKEM

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. - Fakultní nemocnice v Motole, 2. LF UK