P01 Metabolické a endokrinní choroby

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. - Revmatologický ústav (předseda)

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. - Endokrinologický ústav (místopředsedkyně)

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. - III. Interní klinika, klinika endokrinogie a metabolismu 1.LF UK a VFN

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc - IKEM

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. - Fakultní nemocnice v Motole, 2. LF UK

Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D. - Univerzita Karlova, 3. LF UK

prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. - Univerzita Karlova, LFHK

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. - VFN 1.LF UK

prof. MUDr. Martin Haluzík DrSc. - Institut klinické a experimentální medicíny

prof. MUDr. Vladimír Bláha, Ph.D. - Fakultní nemocnice Hradec Králové