P01 Metabolické a endokrinní choroby

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA (přeseda) - 1. LF UK

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (místopřeseda) - 3. LF UK

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. - Endokrinologický ústav

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. - LF MU

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. - III. Interní klinika, klinika endokrinogie a metabolismu 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. - Revmatologický ústav

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - IKEM

prof. RNDr. Petr Solich, CSc. - Farmaceutická fakulta UK

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - IKEM

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. - Fakultní nemocnice v Motole