P02 Choroby oběhové soustavy

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (předseda)

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D., FESC

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., FIUA

prof. MUDr. David Sedmera, DrSc.

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.