P03 Nádorové choroby

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - MOÚ Brno, CEITEC MU, FN Brno (předseda)

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. - 1. LF UK a Thomayerova nemocnice (místopředseda)

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. - FN OL, LF UPOL

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - FN OL, LF UPOL

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. - LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - Fakultní nemocnice v Motole, 2. LF UK

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. - LF MU a MOÚ Brno

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. - FN OL, LF UPOL, FN HK, LF HK UK

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika  FN Brno a LF MU

doc. MUDr. Marek Svoboda Ph.D. - Masarykův onkologický ústav

prof. MUDr.Karel Indrák Dr. Sc. - LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Jan Plzák - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. - Thomayrova nemocnice

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. - Thomayerova nemocnice

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. - Onkologická a radioterapeutická klinika LF v Plzni UK a FN Plzeň

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. - VFN,1. LF UK

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. - Nemocnice Na Bulovce

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - Onkologická klinika 1. LF UK a TN