P03 Nádorové choroby

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav, CEITEC MU, FN Brno (předseda)

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. - 1. LF UK a Thomayerova nemocnice (místopředseda)

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - FN v Motole, 2. LF UK

prof. MUDr. David Cibula, CSc. - 1. LF UK a VFN Praha

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. - 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. - FN Olomouc, LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Karel Indrák Dr. Sc. - LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - FN Olomouc, LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. - FN Olomouc, LF UP v Olomouci, FN HK, LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. - LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. - Onkologická kl. 1.LF UK a VFN

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. - LF UK v Plzni

prof. MUDr. Jan Plzák - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - MBÚ AV ČR

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - FN v Motole, 2. LF UK

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. - LF MU a MOÚ Brno