P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (předsedkyně)

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (místopředseda)

oc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Dudová Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.