P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (předseda) - 1. LF UK, VFN

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (místopředseda) - FNUSA, CEITEC MU

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - LF a CEITEC MU, FN Brno  

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - Ústřední vojenská nemocnice

prof. MUDr. Eva Češková, CSc. - FN Ostrava, LF OU, LF a CEITEC MU, FN Brno

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. - 2. LF UK, FN v Motole

doc. Alexandr Chvátal, DSc, MBA - ÚEM AV ČR, v. v. i., Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. - LF UP v Olomouci, FN Olomouc

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - Národní ústav duševního zdraví

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. - Neurochirugická  klinika 3. LF UK, FN KV

doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.