P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (předseda) - 1. LF UK

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (místopředseda) - FNUSA

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - LF MU, FN Brno  

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - Ústřední vojenská nemocnice

prof. MUDr. Eva Češková, CSc. - FN Ostrava a LF OU

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. - 2. LF UK

doc. Alexandr Chvátal, DSc, MBA - ÚEM AVČR, v. v. i.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. - LF UP Olomouc

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - Psychiatrické centrum Praha

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. - Neurochirugická  klinika 3. LF UK, FNKV

doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU