P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. - FNUSA, CEITEC MU (předsedkyně)

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - Národní ústav duševního zdraví (místopředseda)

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. - Ostravská univerzita

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - LF a CEITEC MU, FN Brno

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - Ústřední vojenská nemocnice

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. - 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. - Neurochirugická klinika 3. LF UK, FN KV

doc. Alexandr Chvátal, DSc, MBA - ÚEM AV ČR, v. v. i., Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. - Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - LF UK v Plzni