P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (předsedkyně)

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (místopředseda)

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Dudová Ph.D.

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.