P04 Neurovědy a duševní zdraví

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (předsedkyně)

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Dudová Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.