P05 Poruchy imunity a infekční choroby

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (předseda) - FNUSA

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) - Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA - FN Královské Vinohrady 

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. - Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav mikrobiologie, Biomedicínské centrum

doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. - LF MU, FN Brno

prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. - FN v Motole

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. - Revmatologický ústav 

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. - Státní zdravotní ústav