P05 Poruchy imunity a infekční choroby

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. - FNUSA, LF MU (předseda)

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. - Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, ÚVN (místopředseda)

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. - LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové, MO - Univerzita obrany

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. - LF UK v Plzni, Ústav mikrobiologie, Biomedicínské centrum

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. - LF MU, FN Brno

prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D. - Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. - FN v Motole

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. - VFN a 1. LF UK

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. - Revmatologický ústav

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. - Státní zdravotní ústav, FN Hradec Králové