P06 Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. - FN Plzeň, LF UK v Plzni (předseda)

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - 1. LF UK, ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha (místopředseda)

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC - KARIM 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - KARIM LF UK a FN Plzeň

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. - LF UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. - IV. IK - klinika gastroenterologie a hepatologie, 1. LF UK a VFN, IKEM

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, Dr.Sc. - Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. - 3. LF UK a FN KV Praha

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. - FN Hradec Králové

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. - FN Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. - FN u svaté Anny v Brně

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. - FN v Motole, 2. LF UK, ING MEDICAL s.r.o.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. - IKEM