P06 Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. - FN Plzeň, LF v Plzni UK (předseda)

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - 1. LF UK, ÚVN (místopředseda)

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. - Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. - LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. - FN u svaté Anny v Brně

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. - Fakultní nemocnice v Motole, 2. LF UK, ING MEDICAL s.r.o.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. - IKEM

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. - 3.LF UK a FNKV Praha

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. - IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IKEM

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - KARIM LF UK a FN Plzeň

prof. MUDr. Dusilová Sulková Sylvie Dr.Sc. - Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA - Všeobecná fakultní nemocnice

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. - II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1 LF UK v Praze