P07 Věkově specifické skupiny chorob

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

MUDr. Pavel Vodička, CSc.