P07 Věkově specifické skupiny chorob

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

prof. MUDr. Anna Šedivá, DSC.

MUDr. Pavel Vodička, CSc.