P07 Věkově specifické skupiny chorob

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. - 2. LF UK, FN v Motole (předseda)

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. - FN HK (místopředseda)

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK, 1. LF UK

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. - Thomayerova nemocnice

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. - VFN a 1. LF UK

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - 2. LF UK, FN v Motole

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - LF UP, Ústav lékařské genetiky

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. - FN v Motole

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA - Ústav pro péči o matku a dítě

prof. MUDr. Eva Topinková, DrSc. - Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Pavel Vodička, CSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. - 3. LF UK, Klinika dětí a dorostu FN KV