P07 Věkově specifické skupiny chorob

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - 2. LF UK, FN v Motole (předseda)

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. - FN HK (místopředseda)

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK, 1. LF

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - LF UP, Ústav lékařské genetiky

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA - Ústav pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. - Thomayerova nemocnice

MUDr. Pavel Vodička,CSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. - VFN a 1. LF UK

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - FN Motol

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. - 3. LF UK Praha

doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D. - FNKV