P07 Věkově specifické skupiny chorob

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

MUDr. Pavel Vodička, CSc.