P08 Biomedicínské technologie

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA - FN Brno, LF MU (předseda)

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR (místopředseda)

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - LF MU, FNUSA

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. - IKEM

doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK HK

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie  a traumatolopgie 2.LF UK a FNM

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - KNM FN Olomouc

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. - Fakultní nemocnice Brno, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. - VFU Brno

RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D. - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D. - Fakultní nemocnice Plzeň

doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze