P08 Biomedicínské technologie

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA (předseda) - FN Brno, LF MU

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (místopředseda) - Fyziologický ústav AV ČR

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. - 1. LF UK, VFN

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. - LF UK v Plzni, FN Plzeň

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - LF MU, FN u sv. Anny v Brně

doc. Ing. František Hampl, CSc. - VŠCHT Praha

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. - LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. - LF MU, FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. - LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové

prof. MvDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. - IKEM

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové