P08 Biomedicínské technologie

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA - FN Brno, LF MU (předseda)

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR (místopředseda)

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. - LF UK v Plzni, FN Plzeň

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - LF MU, FN u sv. Anny v Brně

doc. Ing. František Hampl, CSc. - VŠCHT Praha

doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FNM

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. - LF MU, FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. - Fakultní nemocnice Brno, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - KNM FN Olomouc

prof. MvDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno, CEITEC MU

doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. - IKEM

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové