P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. (předseda)

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (místopředseda)

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

MUDr. Barbora Macková

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.