P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  (předseda) - LF UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA (místopředseda) - IPVZ

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. - Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. - LF OU v Ostravě

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. - LF OU v Ostravě

MUDr. Pavla Křížová, CSc. - Státní zdravotní ústav

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - FN Plzeň, LF UK v Plzni

MUDr. Radim Šrám, DrSc. - ÚEM AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v ČB

prof. RNDr. Jiří Vlček,CSc. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové