P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. - LF HK UK, FN HK (předseda)

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. - Státní zdravotní ústav (místopředseda)

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. - Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

MUDr. Radim Šrám, DrSc. - ÚEM AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. - Univerzita Karlova - 3.lékařská fakulta

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D. - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ, FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ   

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. - Lékařská fakulta UP v Olomouci

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. - Univerzita Karlova_3.lékařská fakulta