P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. (předseda)

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (místopředseda)

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.