P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. - LF UK v Hradci Králové, FN HK, Univerzita Hradec Králové (předseda)

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA - IPVZ (místopředseda)

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. - LF OU v Ostravě

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D. - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - FN Plzeň, LF UK v Plzni

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. - Státní zdravotní ústav

MUDr. Radim Šrám, DrSc. - ÚEM AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. - 3. LF UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, FN Hradec Králové