P10 Muskuloskeletální medicína

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (místopředseda)

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

doc. MUDr. Andrea Šprláková - Puková, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

MUDr. Jan Vaculík, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.