Povinně zveřejňované informace

 1. Úplný název povinného subjektu: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
  Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky byla zřízena 1. dubna 2014 Ministerstvem zdravotnictví dle § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat: 6015-9425101/0710
 6. IČO: 03009491
 7. DIČ: CZ03009491
 8. Dokumenty
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře – v působnosti AZV nejsou předepsány
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací – v působnosti AZV se nevyskytují
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy – u AZV nebyla uzavřena licenční smlouva
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.