Protikorupční směrnice

Dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. O opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání vydala Agentura pro zdravotnický výzkum protikorupční směrnici.

Osobou pověřenou  k plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb.,  v AZV ČR je Ing. Vladimír Huňa.

Směrnice ve formátu PDF ke stažení zde