Informace pro příjemce účelové podpory

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE ÚČELOVÉ PODPORY – DOLOŽENÍ SMLOUVY O ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU DLE KAPITOLY 9.8. BODU 1.1. ODST. 5 PLATNÉ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle informací z Ministerstva zdravotnictví ČR je možné, aby příjemci účelové podpory (VES 2015) dodali smlouvy o řešení části projektu 15-xxxxxA (v případě, že se na projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků) nejlépe cca do 2 týdnů od doručení (oboustranně) podepsaných smluv o účelovou podporu příjemci, a to z důvodu administrativní prodlevy podpisu Smluv o účelovou podporu ze strany poskytovatele (dle posledních informací jsou Smlouvy o účelovou podporu již podepsány a do konce týdne budou rozeslány příjemcům). Za zpoždění se tímto omlouváme.

Originál či úředně ověřenou kopii dokumentu, prosím, zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10.