Metodika kontroly projektů

Metodiku kontroly projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MZ ČR programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022 naleznete níže ke stažení v PDF formátu.