Plány kontrolní činnosti 2018

Plány kontrolní činnosti  projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MZ ČR pro rok 2018. Plán na rok 2018 je prozatím dostupný pouze do dubna.

P.č Kontrolovaný subjekt/osoba Registrační číslo Název projektu Panel Termín provedení kontroly
1 Všeobecná fakultní nemocnice 15-27941A Využití neantigenního rybího kolagenu při produkci implantátů jako nosiče léků. P08 10.1.-.2.2.2018
15-26854A Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivnění. P01
16-33002A Kloubní sonografie u dětí s juvenilní idiopatickou artriditou: Hodnocení subklinické synovitidy a poškození kloubu. P09
2 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 16-29032A Aktivace dráhy ERK jako prognostický nástroj a možný terapeutický cíl u dlaždicových karcinomů hlavy a krku a maligního melanomu. P03 7.2.-23.2.2018
3 Univerzita Karlova v Praze - 3.lékařská fakulta 15-29565A Katetrizační úzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulacii u rizikových pacientů s fibrilací síní (stidie PRAGUE-17). P02 28.2.-19.3.2018
4 Národní ústav duševního zdraví 15-34524A Patofyziologický podklad neurálních okruhů u OCD: Translantační studie zacílená na glutamáterní regulaci v přední cinguální kůře. P04 21.3.-3.4.2018